HIZLI MENU

Tanıma ve Tenfiz Hukuku

Tanıma, yabancı bir mahkeme kararının Türk Mahkemelerince tanınması başka bir deyişle, yabancı mahkeme tarafından verilen ve kesinleşen kararın Türk Mahkemesinde verilmiş gibi hüküm doğurmasıdır. Tenfiz, MÖHUK’un 50. Maddesinde tanımlanmış olup,  “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.”  şeklinde düzenlenerek, yabancı mahkeme kararlarının Türk Mahkemeleri tarafından icra edilebilir bir hale gelmesi sağlanmıştır.

Yabancı ülke kararının tanınması ve tenfizi için bazı şartları haiz olması gerekir.

Bunlar: 

» 
Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş, kesinleşmiş bir hukuk davası kararı bulunmalı,

» 
Hükmü veren mahkemenin bağlı olduğu devlet ile Türkiye arasında karşılıklı olarak birbirlerinin mahkeme kararlarını tanıyacaklarına dair yapılmış bir anlaşma ya da o devletin kanunlarında Türkiye'de verilmiş olan mahkeme kararlarının tanınmasına olanak veren bir düzenleme olmalı,

» 
Karar Türkiye mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olmalı,

» 
Dava konusu yabancı ilamın kamu düzenine açıkça aykırı olmaması,

» 
Aleyhine tenfiz istenenin savunma hakkının kullandırılmış olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartların varlığı halinde yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge (apostille şerhi) ile onanmış tercümesinin bulunması gerekmektedir. 

Hukuk ofisimiz, özellike tanıma ve tenfiz hukuku İstanbul uzman avukatları ile, şirketler ve bireyler için yabancı ülke mahkemelerinden verilen kararların Türkiye İstanbul’da tanıtılması, şirketler ve bireyler için yabancı ülke mahkemelerinden verilen kararların Türkiye İstanbul’da tenfizi, Yabancıların Türkiye'de evlilik işlemlerinin kayıt altına alınması, Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının İstanbulda tanıtılmasıve tenfizi, Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanıtılması ve tenfizi, nafaka ve tazminat davalarına ilişkin verilen mahkeme kararlarının Türk Mahkemeleri tarafından tanıma ve tenfizine ilişkin davaların takibi ve sonuçlandırılması gibi aile ve boşanma hukukunu ilgilendiren konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.Ofisimiz tanıma ve tenfizin de içinde yer aldığı Milletlerarası Özel Hukuk alanında hem özel, hem de tüzel kişilere karşılaşılan sorunları çözüme ulaştırma konusunda profesyonel danışmanlık ve dava yoluyla avukatlık hizmeti vermektedir.