HIZLI MENU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


·         İşçi hizmet tespiti

·         İşçilik alacakları davası: Fazla mesai – Asgari geçim indirimi alacağı – Kıdem, İhbar, Kötüniyet tazminatları, Ulusal bayram ve Genel tatillerdeki çalışma alacakları ve diğer alacakların tahsilleri

·         İş kazaları sonrası destekten yoksun kalma tazminatı ve iş kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat alacakları

·         Yurtdışı borçlanmalar ve çalışmanın tespiti

·         İşe iade davaları

·         Yurtdışı işe giriş tarihinin Türkiye’de geçerli sayılması

·         Maddi ve manevi tazminat davaları

İşveren gerçek kişiler ve tüzel kişiliklerin vekillikleri ile işçilerin vekilliklerini içerir İş Mahkemesi davalarını ciddi oranda olumlu sonuca bağlayan hukuk ofisimiz bu alanda oldukça tecrübelidir. Yargıtay ilgili hukuk dairesinin iş mahkemesi davalarındaki yeni içtihatları ve yine Yargıtay genel kurulunun içtihatı birleştirme kararlarını hukuk ofisimiz yakından takip eder ve mevcut dosyalara en doğru şekilde uygular.