HIZLI MENU

REŞİT ÇOCUĞA NAFAKA

ERGİN OLAN ÇOCUĞA NAFAKA BAĞLANMASI


TÜRK MEDENİ KANUNU 328 MADDE 2. FIKRA: 

"Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler."

 

Ayrıca ilgili bir diğer madde: 


TÜRK MEDENİ KANUNU 364. MADDESİ


"Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür."YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2013/3-1627 K. 2015/1020 T. 13.3.2015


Yargıtay 12. Hukuk Dairesi,
2005/12338 E, 2005/16008 K, 18.07.2005 tarih


AYRICA;


Çocuk reşit olmasına rağmen, nafaka yükümlüsü iştirak nafakası ödemeye devam etmişse, Yargıtay kararları uyarınca, bu ödemeler ahlaki görevin yerine getirilmesi olarak nitelendiğinden, iadesinin talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, çocuğun reşit olmasından sonraki dönem için iştirak nafakasının cebri icra yolu ile tahsili yoluna gidilmişse, Yargıtay, artık bir ahlaki yükümlülükten söz edilemeyeceğini, dolayısıyla bu durumda ödenmek zorunda kalınan nafakanın iadesinin talep edilebileceğini söylemektedir.

“Öte yandan, müşterek çocuklar 18 yaşını doldurmuş olmalarına rağmen ( ana ve babanın bakım borcu sona erdiği halde ) ana ve babanın çocuklar için rızaen veya hataen nafaka ödemesi ahlaki bir görevin yerine getirilmesi olarak nitelendirilebilir. Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları da bu yöndedir. Ancak, cebri icra tehditiyle, zorla nafaka tahsili ahlaki bir görevin yerine getirilmesi olarak telakki edilemez. Davacı tarafın, kanuna aykırı olarak ödemek zorunda kaldığı nafaka parasının istirdadına karar verilmesi gerekir.”(Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2005/6262 E, 2005/9066 K, 27.09.2005 tarih)BENZER DİĞER HABERLER