HIZLI MENU

Dolandırıcılık suçlarında yetkili mahkeme

DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA EN YENİ HÂLİ İLE DE KABUL GÖRDÜĞÜ ÜZERE  YETKİLİ MAHKEME "FAİLİN HESABINA PARA HAVALESİNİN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİ" OLDUĞUDUR.


Örneğin; 

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27/10/2016 tarih ve 2016/186 Esas, 2016/190 Karar sayılı kararı ile; "...dolandırıcılık suçunun iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle sanığın parayı Yukarı Acıbadem de bulunan  bankamatikten çekmiş olması nazara alındığında yerleşik Yargıtay içtihatları da değerlendirildiğinde suçun tamamlandığı yer Acıbadem olduğu ve yargılama yetkisinin de İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu..." gerekçesine dayanılarak verilen karşı yetkisizlik kararını yerinde görmeyen ve kaldıran Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 13/02/2017 tarih ve 2017/43 Esas, 2017/436 Karar sayılı kararı ile; yetkili yer mahkemesinin, dolandırıcılık suçuna konu paranın gönderildiği yer mahkemesi olduğunun kabul edildiği, 


Aynı şekilde Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/07/2016 tarih ve 2016/221 Esas, 2016/290 Karar sayılı dosyasında, "...Müşteki Aydın K'NIN internetten www.sahibinden.com adlı adreste gördüğü cep telefonunu satış ilanı nedeniyle ilan sahibiyle 0553 538 13 36 nolu telefonla irtibata geçikten sonra cep telefonunun satımı karşılığında 200 TL parayı Malatya P... A.. ATM'sinden havale ettiği, havale ile gönderilen paranın Söke ilçesi Yalova Caddesi Otopark içerisinde bulunan ATM'den sanıklar tarafından çekildiği,...gerçekleştirilen eylemlerle ilgili yargılamanın Söke Ağır Ceza Mahkemesinde yapılması gerektiği..." gerekçesi ile verilen karşı yetkisizlik kararını yerinde görmeyen ve kaldıran Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 24/01/2017 tarih ve 2016/10509 Esas, 2017/290 Karar sayılı kararı ile de aynı yetki kuralının kabul edildiği,


Başkaca bir somut dosyada, "... Bu kapsamda dosya içerisinde yer alan T.C. Z... B... A.Ş. Turgut Özal Bulvarı/Malatya Şubesi, Y... ve K... Bankası A.Ş. Hüseyingazi Şubesi ve T. G... B... A.Ş. Malatya B.... Şubesi'nin para gönderme işlemine ilişkin dekontları ile müştekinin beyanları karşısında suça konu paranın Malatya ilinden gönderildiğinin anlaşılması itibariyle yetkili yer mahkemesinin Malatya Nöbetçi Ceza Mahkemesi olacağı, zira EFT işleminin yapılması ile paranın müştekinin hakimiyetinden çıktığı anlaşılmakla; sanık Yusuf B. Y'NİN "kamu görevlileri ile ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/2, 43/1, 53. maddeleri gereğince yargılamasının yapılması için dosyanın görevli ve yetkili Malatya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzii edilmek üzere Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. ..." Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/446E 2018/362K 26.11.2018T - Bu kararın onanması: Y5CD  2020/465E 2020/1674K Tebliğname No: 5 - 2020/386 03/02/2020 TarihBENZER DİĞER HABERLER